onsdag 18. mars 2009

Stopp NASAs voldsutøvelse mot dyr

Jeg leser med skrekk overskriften i db.no. Flaggermusen Brian (Nasa har nok allerede vært i kontakt med familien) hadde trolig brukket en vinge og klarte ikke komme seg i sikkerhet under oppskytinga til romferga Discovery natt til mandag.

Jeg etterlyser at alle oppskytinger av romferger opphører inntil NASA får på plass sikkerhetsrutiner for at slikt ikke gjentas. Videre er det et ønske at NASA også kompenserer Brians etterlatte. En fin hule et stykke unna oppskytningsfeltet burde være et minimumskrav.

Dyreeksperter som har gransket videomateriale og bilder av Brian har konkludert at han trolig hadde brukket høyre vinge ved skulderen eller håndleddet. Forskerne trodde i starten at Brian hadde lagt seg til å sove (flaggermus sover ved å henge opp-ned fra kvister eller huletak) på drivstofftanken til Discovery, og at han ville våkne da fartøyets motorer satte i gang.

Dessverre er ikke Brian den eneste flaggermusen som har måttet lide for menneskers søken etter kunnskap i rommet. Under en oppskytning i 1998 ble en flaggermus - heretter døpt Jeb - observert på romferga, men denne klarte å flykte og deltok i senatorvalget i Florida. Han vant denne, og hjalp senere sin bror - George W. - med å vinne presidentvalget på en særs dyktig måte.

Brian, slik han kan ha sett ut (http://www.astroengine.com/?p=4180)

Mange mener at Brian la seg ned på drivstofftanken for å sove, men virkeligheten er en annen. En kilde - som ønsker å være anonym - bekreftet under en telefonsamtale at NASA, i samarbeid med Pentagon, trener opp flaggermus for å infiltrere og uskadeliggjøre interkontinentale missiler som kan tenkes skutt mot USAs interesser. Samarbeidet, kalt Project Chioptera, er ment som et preventivt forsvarsmetode i tråd med USAs nyere doktriner.
"Flaggermus navigerer ved hjelp av jordens magnetfelt og lokaliserer byttet ved hjelp av ekkolokasjon. Dette gjør dem høyst kvalifiserte for å utføre oppdraget", sier kilden.