onsdag 20. august 2008

Svar fra Pål ang. Manowars paltecover

Pål har svart, og jeg plastrer det like godt her, etterfulgt av mitt svar.

Hei
Du kan hilse eventuelle andre Manowar-fans med at i min platesamling
står
alle Manowars plater godt plassert, og de er også på min spilleliste
”på vei til
jobben.” Manowar er en av de gruppene jeg synes er kulest,
og de har
faktisk også en del skikkelig gode cover.
:)
Pål


Takk for det, hilsning på vei!
Vi oppgraderer deg herved til
fullverdig fan.
Besøk oss gjerne på [manowarforum.proboards29 . com]
Flere andre journalister "lurker" der ;)

Mvh
ErmanEnglish translation:

Pål just replied. I'll just as well paste it here, followed by my reply.

Hey
Tell other fans of Manowar I said "HI". Manowar's albums are well
represented in my album collection. They're also represented on my playlist "on
the way to work". Manowar is one of the bands that I consider cool, and they do
have a lot of cool covers. :)
Pål


Thank you. Your greeting is underway!
We hereby upgrade you to full fledged fan. Come visit us
at [manowarforum.proboards29 . com] Several other journalists "lurk" there
;)

Sincerely
Erman

Ingen kommentarer: